volejte 728 005 588

Denní režim školky

Aktivity

Provoz naší mateřské školky v Brně je celodenní. Ve školce je zajištěn pravidelný denní režim, v rámci kterého se střídají pohybové a klidové činnosti. Program školky se snažíme vytvářet flexibilní a s ohledem na individuální nároky každého dítěte ve školce. Zaměřujeme se také na pohybovou výchovu dětí ve školce a jejich zdravý vývoj. Pomocí básniček a písniček si v mateřské školce protáhneme celé tělo a s využitím dalších pomůcek se při pohybu i vzděláváme. Děti ve školce cvičí pod vedením kvalifikované pedagožky dětskou jógu. Dětem v mateřské školce nabízíme kromě volné hry také řadu zájmových aktivit, výlety do přírody, divadlo, pravidelné návštěvy solné jeskyně.

Denní režim

Čas Aktivita
7:00 – 8:45 příchod dětí do školky
9:00 – 9:30 svačina, hygiena
9:30 – 10:30 kroužky
10:30 – 11:30 pobyt venku
11:30 – 12:00 oběd, hygiena
12:00 – 12:30 příprava na odpočinek, odchod dětí s dopolední docházkou
12:30 – 14:00 odpočinek
14:00 – 14:30 svačina
14:30 – 15:30 kolektivní činnost, pobyt venku
15:30 – 16:30 volná hra, odchod domů

Výuka angličtiny

S dětmi se v mateřské školce učíme anglicky každý den. Seznamujeme je s tímto celosvětovým jazykem zábavnou formou prostřednictvím her, písniček a říkadel. Nenásilnou formou se ve školce snažíme, aby se angličtina stala přirozenou součástí každodenní komunikace. Výukou angličtiny děti ve školce provázet zvířecí kamarád – slon Elfík. Pro výuku dětí je v mateřské školce vypracován výchovně vzdělávací program zaměřený na intenzivní výuku angličtiny pod vedením kvalifikovaných učitelek.

Plán výuky v mateřské školce je tematický, protože věříme, že nejlépe reflektuje přirozený způsob učení dítěte. Témata jsou vybrána nejen podle zájmů této věkové skupiny, ale i podle jejich užitečnosti ve smyslu použití funkčního jazyka, který může dítě použít během komunikace s učitelem.

Cvičení

Každý den s dětmi v mateřské školce cvičíme, a to s balančními pomůckami, na overballech, s padákem a jinými pomůckami, které rozvíjejí motoriku a zručnost. Cvičení je doplněno o prostorové hry, které rozvíjejí sportovní dovednosti, orientaci a také sociální zdatnost dětí. Kromě toho ve školce zařazujeme cvičení dětské jógy, která děti nepřetěžuje a naopak pomáhá vytvářet správné pohybové stereotypy.

Hudební a rytmická výchova

S dětmi ve školce zpíváme za doprovodu hudebních nástrojů. Rozvíjíme tak hudební sluch, smysl pro naslouchání a nápodobu. Prostřednictvím písniček a říkadel procvičujeme výslovnost

Tvořivá dílna

Děti se ve školce účastní tvořivé dílničky, kde malují, kreslí, stříhají, nalepují, osvojují si práci s tužkou apod. Rozvíjíme kreativitu, smyslové vnímání a jemnou i hrubou motoriku.