volejte 728 005 588

Školka

Soukromá rodinná školka v Brně navazuje na naše jesle. Příjemné prostřední naší miniškolky vytváří podnětné místo pro rozvoj vašeho dítěte.
Naše soukromá školka v Brně představuje místo, kde se dítě cítí spokojeně, bezpečně a šťastně.
Ve školce děti vedeme k samostatnosti a odpovědnosti, učíme je vzájemnému respektu, spolupráci a pomoci. Vzdělání je pro nás ve školce hrou.

O co se v naší soukromé školce snažíme

Snažíme se o individuální přístup a podporujeme zdravý rozvoj osobnosti dítěte. Ve školce se učíme podle pedagogických plánů Ministerstva školství ČR s ohledem na moderní trendy a směry v předškolní výchově a vzdělávání dětí ve školkách.
V naší soukromé školičce vedeme děti k osvojení si potřebných návyků, znalostí a dovedností. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj dětí s důrazem na pohyb a osvojení si zdravého životního stylu.
Všechny aktivity odpovídají věku a stupni vývoje dítěte a jsou citlivou kombinací záměrného a spontánního učení. V miniškolce celý výchovně-vzdělávací proces orientujeme tak, aby se děti učily prožívat a chápat svět kolem sebe, měly touhu poznávat, samostatně aktivně tvořit, reagovat, řešit problémy, interaktivně komunikovat, citlivě vnímat okolí, získávat zkušenosti v závislosti na svých schopnostech a zájmech.

Na co klademe ve školce důraz

V naší soukromé školce klademe velký důraz na individuální přístup k dítěti, integrované učení, respektování osobnosti jednotlivců. Snažíme se dodržovat tradice a naučit děti způsobu zdravé stravy a chování k přírodě, kterou máme rádi, ve které žijeme.
V miniškolce nabízíme kvalitní nadstandardní péči pro všechny děti – výuku angličtiny, zájmové kroužky, sportovní a kulturní akce, pravidelná setkávání s rodiči.

Vedení soukromé školky pečlivě dbá na výběr pedagogů, jejich vzdělání, praxi a další školení. Vedle odborných školení absolvují všichni pedagogové pravidelná školení první pomoci. Bezpečnost dětí je pro nás prioritou.

Naší soukromou školkou prošlo za celou dobu naší existence již více než 600 dětiček a na základě našich bohatých zkušeností s provozem miniškolky můžeme garantovat Vašim dětem a Vám maximální spokojenost.

Naše školička je ověřena zářícími úsměvy dětí, maminek a tatínků a naše reference jsou Vám k dispozici zde a další eventuálně po domluvě na vyžádání u personálu jeslí a školky.

Výhody soukromé školky v Brně

  • umístění miniškolky v blízkosti centra Brna s dobrou dopravní dostupností;
  • přednostní příjem dětí, které chodily do oddělení jeslí Beránek;
  • výchovně-vzdělávací zábavný program;
  • výuka anglického jazyka interaktivní formou
  • rozvoj smyslových dovedností a rozvoj slovní zásoby;
  • příprava dětí do školy;
  • dodržování každodenního zavedeného režimu a pořádku;
  • vedení dětí k samostatnosti.