volejte 728 005 588

Nezařazené

Naše soukromé jesle a školku Beránek najdete na adrese Antonína Slavíka 11, tedy jen kousek od centra Brna. Každý měsíc máme pro děti připravené nové tématické programy, jednou z našich výhod je i výuka angličtiny zábavnou interaktivní formou. Jesle a školka Beránek samozřejmě zajišťuje také kvalitní stravování dětí, denně jsou podávány přesnídávky, obědy i odpolední svačinky.
Jesle a školka Beránek má otevřeno od 7.00 až do 16.30, můžete si sami vybrat, zda budete mít zájem o pravidelné docházení Vašich dětí denně nebo pouze ve vybrané dny, případně o nepravidelnou docházku.
Služby, které nabízíme, jsou vysoce nadstandardní, ať už jde o nejlepší pedagogy, individuální přístup nebo moderní vybavení. Pokud máte jakékoli dotazy, napište nám nebo zavolejte – rádi vám na vše odpovíme.

Jak vybrat školku

Maminky, podívejte se do školky!

Pro každou novopečenou maminku je důležité vědět, co s dítětem, až mu bude 1 rok, 2 nebo 3 roky. Spisovatel Robert Fulgham, který stojí za citátem „Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce,“ by jim určitě poradil zvolit školku. Podle jakých kritérií si ale dobrou mateřskou školku vybrat?

MístoPoloha školky je kritérium, ke kterému je přihlíženo nejčastěji. Většina rodičů si vybírá školku, která je v blízkosti jejich domova, pracoviště nebo je snadno dostupná. Důležitým faktorem je také okolí školky. Přítomnost parků a jiné přírody umožní častější vycházky, při kterých si děti mohou bezstarostně hrát.

Vzdělávací program – Pedagogické plány Ministerstva školství slouží jako předloha pro většinu vzdělávacích programů. Tyto programy nabízejí komplexní pohled na všestranný rozvoj dětí během jejich pobytu ve školce. Programy mohou být často obohaceny o moderní trendy či směry, které se v předškolní výchově objevují.

Personál – Svěřit své dítě do rukou někoho cizího není jenom tak. U personálu byste měli dbát zejména na jejich kompetenci s dětmi pracovat – tedy potřebné vzdělání, popř. zkušenosti. Je důležité, aby byli rodiče a personál „na stejné vlně“, jelikož konečné rozhodnutí rodičů často závisí pouze na vnitřní intuici rodičů. Ve zkratce se však dá říct, že kvalifikovaný personál s přátelským přístupem je předpokladem pro spokojený pobyt vašeho dítěte ve školce.

Doplňkové aktivityDoplňkové aktivity rozšiřují běžnou náplň aktivit, která jsou pro děti ve školce připraveny. Dlouhodobě se mezi nejvíce žádané aktivity řadí výuka cizího jazyka (zejména jazyka anglického), dále pohybové, výtvarné či hudební aktivity a v neposlední řadě také aktivity v přírodě. Množství těchto aktivit by však nemělo být jediným indikátorem kvality celého vzdělávacího programu.

Reference – Předchozí zkušenosti maminek a tatínků hovoří za vše. Školkami, které jsou v provozu již několik let, prošla již řada dětí, a názory na tyto školky jsou často dostupné na internetu či na webových stránkách dané školky.

Struktura tříd – Mateřské školky vybírají z možností smíšených nebo dle věku rozdělených tříd. Ve věkově promíchaných třídách se obvykle starší děti učí pomáhat mladším dětem, které tím zároveň motivují. Na základě osobních požadavků je přesto potřeba zvážit, jaký model bude lépe vyhovovat vašemu dítěti.

Otevírací doba – Potřeby rodičů by měli jít ruku v ruce s výběrem školky. Denní režim školky by měl být dostatečně flexibilní, aby poskytovat přijatelnou dobu příchodu a odchodu dětí ze školky.

Možnost nástupu – Obvyklý věk, ve kterém děti nastupují do školky, se pohybuje kolem 3 let. Velké množství školek dokonce mladší dětí nepřijímá. Školku proto také nutné vybírat podle toho, v jakém věku chcete dítě do školky poslat. Pro ty nejmladší děti jsou v blízkosti školky v některých případech vybudovány také jesle, přijímající dokonce děti staré 6 měsíců.

Cena – Nelze si nic nalhávat, ceny soukromých a státních školek jsou diametrálně odlišné. Soukromé školky obvykle nabízejí osobnější přístup k dětem, než jakého se jim dostane ve školce státní. Všechny státní školky ovšem nelze házet do stejného pytle, a to samé lze říci o školkách soukromých. K tomuto kritériu je potřeba přistupovat stejně jako ke všem ostatním, ovšem všeříkajícími jsou slova paní Elišky Kolmanové, která se vyjádřila takto: „Finanční stránka je jistě podstatná, ovšem spokojenost dítěte také. Tak kvalitní školku s kvalifikovaným a přátelským personálem jako je Agentura-Beránek bychom jistě těžko hledali.“

Proto neváhejte, a přijďte se do školky a jeslí Agentury Beránek podívat a přesvědčit na vlastní oči!

Rozhovor s učitelkou Ivetou

1. Jak se Vám pracuje s dětmi v Beránku?

Iveta: Práci v Beránku jsem si zamilovala. Dosavadní zkušenost mi zatím neumožnila pracovat s větším množstvím dětí, takže je to pro mě výzva. Navíc tu máme děti od půl roku do čtyř let, což vyžaduje individuální přístup a pozorné naslouchání jejich potřebám.

2. Jaké jsou Vaše tipy na práci s dětmi? A co podle Vás děti nejvíce baví?

Iveta: Při práci s dětmi je dle mého názoru důležité umět je zabavit a učit je pro ně atraktivní formou. Zároveň jsou důležité hranice a důslednost při dodržování pravidel, protože to dětem umožňuje lépe se v životě orientovat. Klíčové je i motivovat je k aktivitám.

3. Jsou pro děti důležité sportovní aktivity? Se kterými se mohou setkat v Beránkovi?

Iveta: Pro děti je pohyb nezbytný – získají tak lepší fyzickou kondici, prevenci před různými nemocemi i obezitou a často také prostor pro vybití energie, které mají ažaž. V Beránkovi chodíme na delší procházky do lužáneckého parku a v létě trávíme čas především na zahradě, kde mají děti k dispozici trampolínu, bazén, houpačky i pískoviště. S dětmi hrajeme hry, cvičíme i tancujeme. Na Den dětí a podobné akce pořádáme soutěže.

4. Co chystáte pro děti na léto?

Iveta: V létě pořádá Beránek příměstský tábor a pro děti připravujeme zábavná témata, ostatně jako po celý rok.

5. Řekněte nám něco o Vás…

Iveta: Původní profesí jsem psycholog a už při studiu jsem se zaměřovala na dětskou psychologii. Nakonec jsem se našla při práci s dětmi jako vychovatelka, protože se s nimi můžu setkávat dlouhodobě a intenzivně, poznávat je, rozvíjet jejich schopnosti, učit je novým věcem a sledovat jejich progres. Mými zájmy jsou psychologie, četba, výtvarné činnosti, práce na zahradě, procházky, jízda na kole, vaření a další. Mezi mé silné stránky patří zejména empatie, hravost, tolerance, bezprostřednost, důslednost a starostlivost.

Rozhovor s učitelkou Anetou

1. Jak se Vám pracuje s dětmi v Beránku?

Pavla: Celkově mě práce s dětmi velice baví. Určitě hodně záleží na věku. Zatímco u těch nejmenších je důležitá především samotná péče, u těch starších musíme nastavit určitý režim, pravidla, namyslet program a podobně. Každé dítě má jiné povahové rysy, což už předurčuje i to, že každý den s sebou přinese něco nového – a to je pro mě výzva.

2. Jaké jsou Vaše tipy na práci s dětmi? A co podle Vás děti nejvíce baví?

Pavla:  Při práci s dětmi je zapotřebí nejen velká trpělivost, shovívavost, schopnost zaujmout, ale také nastavení pravidel. Snažíme se pracovat individuálně s každým dítětem, brát zřetel na jeho potřeby a zabavit ho úměrně k jeho věku. Nesmíme dopustit, aby se dítě začalo nudit. Je důležité učit děti novým věcem hravou formou – tak, aby je to zaujalo. Kdybych měla v krátkosti shrnout, co je baví, pak to bude určitě tvoření všeho druhu, říkanky, básničky a v neposlední řadě také hrátky venku.

3. Jsou pro děti důležité sportovní aktivity? Se kterými se mohou setkat v Beránkovi?

Pavla – Sportovní aktivity jsou pro děti bezesporu nezbytné. Získávají tím nejen nové zkušenosti a dovednosti, ale učí se také ovládat své tělo. Je to určitě jedna ze základních podmínek pro dobré zdraví a prevenci obezity. U nás ve školce je velkou výhodou prostorná zahrada, kde se mohou děti vydovádět. Máme tu trampolínu, pískoviště, skluzavku, houpačky, odražedla i bazén – každé z dětí si tu najde to své. Při nepřízni počasí ve školce tančíme a cvičíme. 

4. Co chystáte pro děti na léto?

Pavla – Přes letní prázdniny pořádáme příměstský tábor, kdy se každý týden nese v jiném duchu. Celé léto se snažíme pobývat převážnou část dne venku na zahradě, kde se i koupeme v bazénu.

5. Řekněte nám něco o Vás…

Pavla: Jako vychovatelka pracuji v Beránku od září 2010 a pracuji  zde proto, že mě práce s dětmi naplňuje. Už při rozhodování co budu studovat, jsem se vydala tímto směrem. Odměnou je pro mě dětský úsměv. Mezi mé zájmy patří vycházky se psem, tvoření, kreslení, fotografování, hudba, četba, quilling a cestování. Za své silné stránky považuji spolehlivost, empatii a umění naslouchat.

Rozhovor s učitelkou Janou

1. Jak se Vám pracuje s dětmi v Beránku?

Jana: S dětmi se mi ve školce pracuje velice dobře. Samozřejmě že někdy je to trochu náročné, vždy záleží také na věku a naturelu každého dítěte.

2. Jaké jsou Vaše tipy na práci s dětmi? A co podle Vás děti nejvíce baví?

Jana: Při práci s dětmi se mi osvědčuje velká trpělivost, shovívavost, schopnost děti zaujmout zajímavými činnostmi a také individuální přístup vzhledem k jejich různorodým povahám. Dále považuji za důležité nastavit dětem správně hranice v chování – a to jak k sobě navzájem, tak k dospělým. Lpět na dodržování režimu, stanovených pravidlech a každodenních rituálech ve školce je klíčové. 

3. Jsou pro děti důležité sportovní aktivity? Se kterými se mohou setkat v Beránkovi?

Jana: Sportovní aktivity považuji za hodně důležité, děti mají velmi mnoho energie, a tak je dobré ji usměrňovat pozitivním směrem – aby měly možnost se vydovádět a získávat nové schopnosti a dovednosti. Děti jsou velmi spokojené, když se mohou proběhnout, zacvičit si a pořádně si zaskotačit. V Beránkovi mají k těmto aktivitám k dispozici velkou krásnou zahradu s herními prvky – trampolínou, houpačkami i skluzavkou. Mohou si zahrát fotbal, basketbal či minigolf. V létě plaveme v bazénu, při různých příležitostech soutěžíme ve skákání v pytlích, hrajeme kuželky a podobně. Při nepřízni počasí připravujeme ve vnitřních prostorách školky opičí dráhy z velkých kostek, tančíme a cvičíme. Chodíme také na dlouhé procházky do sousedního lužáneckého parku a na delší výlety.

4. Co chystáte pro děti na léto?

Jana: V létě probíhají ve školce příměstské tábory, každý týden máme tematicky zaměřený program, který je každoročně velice pestrý. Většinu času trávíme na zahradě, kde se koupeme v bazénu. Navíc je tu i dostatek stínu při velkých vedrech.

5. Řekněte nám něco o Vás…

Jana: Jako vychovatelka ve školce Beránek pracuji od června 2013 a pracuji zde proto, že jsem se tu doslova našla. Práci s dětmi miluji, dosud mě nic jiného tolik nebavilo. Za své silné stránky považuji empatii, trpělivost, spolehlivost, hravost a lásku k dětem. Mezi mé zájmy patří pobyt v přírodě, turistika, četba, hudba, jóga, cestování, výtvarné umění, ale i psychologie.