volejte 728 005 588

Interaktivní tabule v jeslích

V našich jeslích používáme interaktivní tabuli, jakožto vzdělávací prvek pro děti.

Rozhodli jsme se investovat do tabule zejména proto, abychom dětem v našich jeslích obohatili jejich program a to s ohledem na nároky na vzdělávání, které se v současné době stále zvyšují. Snažíme se, aby dítě opouštělo jesle vybaveno všemi kompetencemi, které pak uplatní v dalším stupni vzdělávání.

Věk, kdy děti začínají pracovat s informacemi a informačními technologiemi se v dnešní době stále snižuje. 

Práce s interaktivní tabulí v jeslích nabízí dětem nejen zábavu a různé hry, ale hlavně rozvíjí nenásilným způsobem myšlení, představivost, kreativitu, tvořivost, logické uvažování, grafomotoriku, poznávání barev, cvičení paměti, trpělivost a pozornost, což má význam i v přípravě na mateřskou školku.

Děti se v jeslích s interaktivní tabulí seznamují spontánně. Mohou společně pozorovat a komunikovat při řešení úkolu. Paní učitelky v jeslích si pro ně připravují aktivity, které jsou zaměřeny na plnění úkolů a cílů vyplývajících ze vzdělávacích aktivit a děti se na ně vždy těší.

Ovládání tabule je pro děti zajímavé, snadné, lze na ní pracovat přímo prstem a všechny činnosti vychází z nejpřirozenějších projevů dětí, a to je – hry.

Interaktivní tabule tak přispívá k zefektivnění výchovných a vzdělávacích aktivit dětí v jeslích.

Agentura Beránek se tak zařadila mezi jedny z mála jeslí, které mohou nabídnout svým dětem nové možnosti, jako výrazný doplněk moderní formy výchovy.