Soukromá školka Beránek, jesle, hlídání dětí a doučování dětí v centru Brna facebook

Denní režim jeslí

Aktivity

Provoz jeslí je celodenní. Je zajištěn pravidelný denní režim, v rámci kterého se střídají pohybové a klidové činnosti. Program se snažíme vytvářet flexibilní s ohledem na individuální nároky každého dítěte tak, aby byly respektovány potřeby aktivity, odpočinku a spánku jednotlivých dětí. V jeslích, které jsou vybavené hračkami, pomůckami a dalšími nezbytnými materiály se dítě naučí spolupracovat v kolektivu, prosadit se, říct si své potřeby, naučí se samostatnosti v sebeobsluze a postupně se připraví na vstup do mateřské školy. Hlavní zásadou je přistupovat k dětem individuálně. Menší děti naučí hygienickým návykům, oblékání, pomohou jim adaptovat se v kolektivu, nejmenší děti odvykají nosit plenky.

Denní režim

Čas Aktivita
7:00 - 8:45 příchod dětí do jeslí
9:00 - 9:30 svačina, hygiena
9:30 - 10:30 kroužky
10:30 - 11:30 pobyt venku
11:30 - 12:00 oběd, hygiena
12:00 - 12:30 příprava na odpočinek
12:30 - 14:00 odpočinek
14:00 - 14:30 svačina
14:30 - 15:30 kolektivní činnost, pobyt venku
15:30 - 17:30 volná hra, odchod domů

Každý den v jesličkách probíhá zájmový kroužek, kterým rozvíjíme všestrannost dítěte. Kroužky jsou
přizpůsobeny věku dítěte.

  • 2x týdně probíhá angličtina, děti se učí pomocí zábavných her, písniček, říkadel a obrázků. 
  • 2x týdně probíhá tvořivá dílnička. Děti si osvojují nejrůznější výtvarné techniky jako je: malování,
  • plastelína, modelová hmota, atd.

V dětech rozvíjíme vztah k hudbě pomocí písniček, říkadel a to vše doprovázené hrou na hudební nástroje. Děti se učí cvičit s nářadím (opičí dráha, molitanové kostky, cvičení s padákem).

Pro děti pořádáme zábavné i naučné akce - přijíždí divadlo pro děti, pořádáme výlety do přírody. Pravidelně chodíme do solné jeskyně.

S aktuálním měsíčním rozpisem aktivit se rodiče můžou seznámit na naší nástěnce. S ním korespondují výrobky dětí, básničky, písničky, pohybová výchova a rozvíjení jemné a hrubé motoriky, socializace, vývoj řeči a další.