volejte 728 005 588

Škola hrou - už v jesličkách

Škola hrou – už v jesličkách

Nároky na vzdělávání se zvyšují už od útlého věku. A protože nám záleží na tom, aby byly děti připravené ve všech ohledech, zakoupili jsme interaktivní tabuli i do naší agentury.

„Zázrak“ jménem interaktivní tabule

Na první pohled obyčejná magnetická tabule, na kterou lze psát. Pod povrchem se však skrývá neuvěřitelně promyšlený software, díky němuž mohou děti tabuli ovládat prstem či perem, a to za účelem malování, animací, hraní her a dalších aktivit.

Děti tak nenásilným způsobem rozvíjejí svou představivost, logiku, kreativitu – a to už od útlého dětství. Tabuli využíváme už v jeslích, a to proto, že se s ní děti seznamují spontánně, a pro ně přirozeným způsobem – hrou. Učí se tak poznávat barvy, udržet pozornost nebo rozvíjet svou trpělivost. V mateřské škole pak interaktivní tabule slouží zejména pro výuku anglického jazyka.

Velkým přínosem je i „podpora“ začleňování dětí do kolektivu. Práce s interaktivní tabulí totiž rozhodně není činností pro jednotlivce. Děti při výuce spolupracují, a učí se tak kooperaci svých aktivit nejen s paní učitelkou, ale i vzájemně mezi sebou.