volejte 728 005 588

S jakými kroužky se mohou děti setkat v mateřské školce?

S jakými kroužky se mohou děti setkat v mateřské školce?

Jak klasické státní, tak i soukromé mateřské školky nabízejí dětem různé zajímavé kroužky, kde se mohou děti zábavnou a nenásilnou formou naučit spoustu nových věcí, ať už jde o tancování, sportovní aktivity, základy cizího jazyka nebo spoustu jiných dovedností. Které kroužky patří na školkách k těm nejoblíbenějším?

Z jazykových kroužků převažuje zejména angličtina

Angličtina je světovým jazykem číslo jedna a v životě se hodí prakticky každému, ať už později vykonává jakoukoli profesi. Proto je určitě dobré, když se s jejími základy hravou formou seznámí už v předškolním věku. Je tak velmi časté, že státní nebo soukromá školka nabízí výuku angličtiny pro malé děti, kde se tak mohou naučit třeba některá slovíčka nebo základní fráze.

Oblíbené jsou sporty, např. plavání nebo jóga

Velmi populární jsou u dětí samozřejmě různé sportovní a pohybové aktivity. Ve školce se tak pořádají např. kurzy plavání, oblíbená a vhodná je pro děti také jóga, různé druhy cvičení a jiné sporty, ať už přímo ve školce nebo v hezkém počasí i venku. Samozřejmostí je vždy přizpůsobení obsahu věku dětí.

Velmi časté jsou i různé hudební, taneční a dramatické kroužky

Rozvíjet hudební nebo taneční talent je dobré už od předškolního věku – školka tak často provozuje různé kroužky, zaměřené např. na tancování, správné držení těla, základní pohybové techniky apod. V dramatických kroužcích se pak klade důraz na rozvíjení fantazie, správnou výslovnost, děti se učí různé básničky nebo se seznamují s pohádkami.

Širokou nabídku aktivit pro děti mají často soukromé školky

Pestřejší výběr kroužků mívají zejména soukromé mateřské školky, kde mají děti spoustu možností na výběr. Všechny výše zmíněné kroužky provozuje např. brněnská školka, kterou provozuje agentura Beránek. Na stejném místě tato agentura provozuje i soukromé jesle, takže děti mohou přejít z jeslí do školky, aniž by museli přecházet do úplně jiného prostředí.