volejte 728 005 588

Rodiče budou moci uplatnit vyšší školkovné

Rodiče budou moci uplatnit vyšší školkovné

Sleva za umístění dítěte ve školce neboli školkovné je legislativou zavedena teprve od roku 2014 a jedná se o finanční pomoc rodinám s malými dětmi.

Roční částka školkovného odpovídá prokazatelně vynaloženým výdajům za umístění vyživovaného dítěte daňového poplatníka v daném roce v předškolním zařízení.

Maximální výše školkovného odpovídá výši minimální měsíční mzdy. „Činí-li roční výdaje za mateřskou školku například 18 tisíc korun, je možné za rok 2016 daňovou povinnost snížit o 9900 korun, za rok 2017 pak již o 11 tisíc korun,“ potvrdila Právu daňová poradkyně Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Bez příjmového omezení

Zatímco na přídavky na děti mají nárok pouze rodiny s rozhodným příjmem do limitu, pro uplatnění školkovného není finanční ani majetková situace finančním úřadem zkoumána.

Školkovné tak mohou uplatnit i rodiny, v nichž oba rodiče pracují za průměrnou a vyšší mzdu, a tudíž nesplňují podmínky pro přiznání přídavků na děti. Školkovné též na rozdíl od daňových odpočtů snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu fyzických osob, a nikoliv pouze daňový základ.

Jak postupovat

Daňovou slevu za umístění dítěte, která přímo snižuje vypočtenou daň z příjmu fyzických osob, je možné uplatnit pouze za celý kalendářní rok.

Školkovné tedy nelze uplatňovat měsíčně při výpočtu čisté měsíční mzdy tak, jako daňovou slevu na poplatníka. Zaměstnanci tudíž uplatňují školkovné v ročním zúčtování daně, které za ně zpracovává zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnanci mající povinnost podat daňové přiznání, například kvůli příjmům z pronájmu, uplatňují školkovné v daňovém přiznání.

Zaměstnanci tedy musí do 15. února doručit své mzdové účetní potvrzení od příslušné mateřské školy. Při podání daňového přiznání je pak toto potvrzení jeho přílohou.

Pro potvrzení není stanoven závazný tiskopis. „V písemném potvrzení by však měla být uvedena adresa školky, jméno a příjmení dítěte, rodné číslo dítěte, pro které se potvrzení vydává, vyčíslená částka školkovného, datum a podpis zástupce mateřské školy,“ upřesnila Ivanco.

Školkovné může uplatnit pouze jeden z rodičů, přičemž dítě musí žít s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Slevu je rovněž možné uplatnit i na více dětí, pokud tak mají rodiče například dvě děti v mateřské škole, mohou uplatnit školkovné na každé dítě do maximálního limitu a lze to provést i tak, že na jedno dítě uplatní školkovné jeden rodič, na druhé dítě druhý rodič.

Částku školkovného na jedno dítě ovšem mezi rodiče rozdělit nelze, uplatnit jej v plné výši může jen jeden z rodičů.

Uplatnění výdajů paušálem nevadí

V případě daňového zvýhodnění na děti platí, že jej v daňovém přiznání nemůže uplatnit osoba samostatně výdělečně činná, která uplatňuje ke stanovení základu daně výdajový paušál a součet dílčích základů daně, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 procent celkového základu daně.

Pro školkovné však legislativa žádné podobné omezení nestanovuje. Školkovné tudíž může uplatnit i živnostník uplatňující výdajový paušál. Při uplatnění daňového zvýhodnění ale může vzniknout nárok na daňový bonus, jestliže je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu. Daňový bonus má výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu.

U školkovného nárok na daňový bonus nevzniká, vypočtenou daň z příjmu fyzických osob tak snižuje maximálně do nuly. „Živnostník uplatňující výdaje paušálem, kterému vyjde roční daňová povinnost šest tisíc korun před uplatněním školkovného ve výši například devět tisíc korun tedy nezaplatí na dani z příjmu nic, ale nečerpá ani žádný bonus,“ dodala Ivanco.