volejte 728 005 588

Letní tábory jsou vhodné i pro předškolní děti

Letní tábory jsou vhodné i pro předškolní děti

Období letních prázdnin je pro spoustu dětí neodmyslitelně spjato i s letními tábory, na nichž si mohou najít nové kamarády, naučit se nové věci, užít si spoustu zábavy a získat mnoho nezapomenutelných zážitků. Nabídka letních táborů je dnes nesmírně široká a rodiče tak pro svoje děti mohou vybrat vhodný tábor zaměřený např. na různé druhy sportů, počítačové hry, hudbu, tanec, cizí jazyky, poznávání přírody a jiné aktivity. Na běžné letní tábory většinou jezdí spíše děti ve školním věku, některé jsou ale určené i pro menší děti, které teprve navštěvují mateřskou školku.

Některé tábory pro menší děti organizují i samotné školky

Státní mateřská školka bývá o prázdninách často zavřená a v provozu je tak pouze od září do června, stejně jako je tomu u základních a středních škol. U soukromých je tomu ale většinou jinak – taková školka někdy provozuje i příměstské tábory a děti tak mohou využívat jejích služeb po celý rok. Příkladem je např. soukromá školka v Brně, kterou provozuje agentura Beránek – ta má ve svém programu i letní příměstské tábory, na kterých mají děti k dispozici i velký bazén, dětské hřiště a pestrý program zaměřený na různé postavičky z oblíbených pohádek.

Příměstské tábory jsou pro předškoláky ideální

Pro menší děti mohou být příměstské tábory ideálním řešením – oproti klasickému táboru se dítě večer vrací do domácího prostředí a nemusí tak spát na cizím a neznámém místě. Pro rodiče jsou pak příměstské tábory výhodné mimo jiné v tom, že oproti běžným letním táborům bývají jejich ceny mnohem nižší. Pořadatelem takovýchto táborů bývají různé agentury, rodinná centra, skautské organizace, domy dětí a mládeže a v některých případech i mateřská školka, což je skvělá varianta pro děti, které do ní chodí i během roku.