volejte 728 005 588

Jaký je vhodný věk pro zápis dítěte do mateřské školky?

Jaký je vhodný věk pro zápis dítěte do mateřské školky?

Jednou z důležitých otázek, kterou si každoročně klade velké množství rodičů malých dětí je otázka, zda přihlásit jejich dítě do mateřské školky, resp. jestli už nastal vhodný okamžik pro podání přihlášky. Obvykle mohou chodit do školky děti ve věku od dvou do šesti let, záleží ale na rodičích, ve kterém roce dítěte jej do školky pošlou.

Záleží na celé řadě faktorů

Roli v tomto rozhodování mohou hrát různé faktory – délka mateřské dovolené u matky, to, zda se má o dítě kdo starat (např. prarodiče, otec či jiní příbuzní), vyspělost dítěte, případně jiné aspekty. Roli hraje i finanční situace rodiny – rodiče mnohdy preferují dřívější nástup dítěte, aby se mohly věnovat svojí práci.

Státní školky mívají jinou dolní hranici a jiné podmínky přijetí než soukromé

Mateřské školky v České republice jsou dvojího typu – klasické státní a soukromé. Zatímco u státních školek hraje roli trvalé bydliště rodiny (přednost mívají děti z dané lokality, resp. spádového obvodu) nebo například minimální věková hranice bývá vyšší, u soukromé školky je situace jednodušší – děti josu přijímány už od pouhého jednoho roku. Nevýhodou soukromé školky může být por někoho platba školného, na druhou stranu se v nich snadněji najde místo a přístup k dětem je individuálnější.

Každé dítě má jiné potřeby, nelze tak říct obecný návod

Vzhledem k tomu, že každé dítě je úplně jiné, má jiné dovednosti, jiné potřeby, vyrůstá v jiném prostředí, nelze jasně doporučit konkrétní věk, kdy je ideální začít s docházkou do školky. Pomoci v rozhodnutí ale může např. dětský psycholog, lékař,  případně jiný odborník. Mezi rodiči se názory na tuto problematiku různí, někteří preferují, aby se děti dostaly do kolektivu co nejdříve, jiní naopak chtějí trávit se svými potomky co nejvíce času. Faktem ale je, že od pátého roku dítěte už je dnes mateřská školka povinná – samozřejmě si lze ale vybrat, zda to bude státní nebo soukromá.