volejte 728 005 588

Dají se platby za školku odečíst z daní?

Dají se platby za školku odečíst z daní?

Výchova a vzdělání dětí stojí spoustu peněz a většina rodičů tak uvítá možnost různých slev nebo odečtů z daní. Mezi pravidelné platby, na které se vztahuje možnost daňového odpočtu, patří také tzv. školkovné. Co přesně tento termín znamená, kdo může slevu uplatnit a v jaké maximální výši?

Co je to školkovné a koho se týká?

Školkovné je slevou na dani, která se v České republice uplatňuje od roku 2015, kdy vešel v platnost příslušný zákon. Jedná se o slevu, kterou může uplatnit pouze jeden z rodičů dítěte, které navštěvuje předškolní zařízení a tato sleva se uplatňuje buď v rámci ročního vyúčtování daně (pokud se jedná o zaměstnance) nebo v rámci daňového přiznání (jedná-li se o podnikatele nebo OSVČ). Letos se tak uplatňuje sleva za rok 2018, za letošní rok si pak rodič bude moci slevu uplatnit v roce 2020.

Školkovné za rok 2019

Stejně jako v předchozích letech, tak i letos je maximální výše školkovného stejná jako minimální mzda – ta opět výrazně vzrostla, za letošní rok si tak bude rodič dítěte moci uplatnit slevu až do výše 13 350 Kč. Pro výpočet slevy se počítá se vždy částka, kterou si školka účtuje za samotný pobyt dítěte ve školce, nelze do něj ale zahrnout další platby, jako např. stravné, platby za výlety nebo jiné příspěvky. Výhodou je, že se dá sleva využít i tehdy, když dítě do školky chodí pouze část roku.

Vztahuje se školkovné i na jesle?

Ano, tato sleva na dani se týká různých zařízení – ať už je to státní školka, soukromá školka, státní jesle nebo soukromé jesle – ve všech případech je možné slevu uplatnit a ušetřit tak nemalou částku. Pokud se ale jedná pouze o soukromé hlídání dětí (např. v hlídacích koutcích, ale i kdekoli jinde), lesní školku nebo dětskou skupinu, jež není registrovaná, tak školkovné uplatnit nelze.