volejte 728 005 588

Dotace z EU

Dotace z EU

Provoz dětské skupiny je částečně dotován z fondů EU.

DS Beránek, reg.č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017230

Délka trvání: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2022.