volejte 728 005 588

Kroužky pro Vaše děti

Kroužky, které jsou součástí našeho denního programu:


Angličtina

Jde o prvotní setkávání a seznamování se s cizím jazykem formou hry. Děti se ve školce učí slovíčka a fráze. Rozhodující nemusí být objem toho, co se dítě naučí. Daleko důležitější je to, aby dítě získalo motivaci a přirozený zájem o výuku angličtiny v pozdějším věku a pociťovalo toto jako přirozenou, potřebnou a užitečnou záležitost.

Hudebně taneční a dramatická výchova
Podporujeme v dětech přirozenou schopnost spojit pohyb s hudbou. Rozvíjíme u dětí smysl pro rytmus, pohybové schopnosti, držení těla i prostorové cítění a zpěv za doprovodu různých hudebních nástrojů. Děti se ve školce zábavnou a hravou formou učí různé říkanky, písničky a pohádky.

Jóga a pohybové hry
V naší školce jsou hry důležitou součástí pohybové a sportovní přípravy dětí, protože se jejich pomocí mohou děti učit techniku pohybu, mohou si dále rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti, a to nenásilnou formou, která odpovídá jejich věku a mentalitě. Dětem bude nabízena příležitost k formální i neformální hře spolu s řadou pomůcek.

Plavání
Plavání probíhá pod odborným vedením cvičitelů z plavecké školy Krokodýl Brno. Právě od této počáteční výukové etapy se budou odvíjet další plavecké krůčky k úspěšnému zvládnutí plavání jako takového. Vaše dítě se zde v přátelském kolektivu naučí základům plavání.
http://www.plavanikrokodyl.cz/

Předškolní výchova a práce s interaktivní tabulí
S velkými dětmi v naší školce pravidelně pracujeme na předškolní přípravě a společně se učíme a procvičujeme potřebné dovednosti pro úspěšný začátek školní docházky. Předškolní výchova u nás má dvě části, první jsou didaktické pracovní listy.
Druhou částí je práce s interaktivní tabulí, kde pomocí programu Alfík s dětmi procvičujeme tematické celky, jako jsou například barvy, roční období nebo i hudební nástroje a další.

Solná jeskyně
Pobyt v Solné jeskyni má blahodárný vliv na zdraví nejen dětí. Pomáhá hlavně s obtíži horních cest dýchacích, proto je Solná jeskyně jasnou volbou pro naši školku v podzimním a zimním období. Pobyt si děti užijí v dětském koutku, který je zřízený přímo v prostoru Solné jeskyně. Takto nenásilnou formou posilujeme dětem imunitu a bojujeme proti všudypřítomným onemocněním dýchacích cest.
https://www.zdravivbrne.cz/

Tenis
Sportovní aktivity jsou nedílnou součástí naší školky. Tenis je místem kde se děti učí vytrvalosti, soustředěnosti a umění fair – play. Pod odborným dohledem trenérů z Tenisové školy BTLC nabízíme výuku v malých skupinách dětem od 4 let.
http://www.tenisbrno.com/tenisova-skola-bltc-27.html

Výtvarná výchova a keramika
Dětem ve školce nabízíme kreativní vyžití s rozmanitými výtvarnými technikami a zaměřujeme se na jejich manuální zručnost. Kreslíme, stříháme, lepíme a tvoříme z obvyklých i neobvyklých materiálů. Děti si v průběhu roku vyzkouší různé techniky, osvojí si nejen vlastní dovednosti, ale také vytrvalost a spolupráci s ostatními. Ve spolupráci s keramickou dílnou v Pavilonu Lužánky, obohacujeme naši výtvarnou činnost i o keramiku. Kde děti mohou vyzkoušet novou činnost a zažít radost z toho když si domů odnáší svůj vlastní výrobek.