Soukromá školka Beránek, jesle, hlídání dětí a doučování dětí v centru Brna facebook

Kroužky pro Vaše děti

Kroužky, které jsou součástí našeho denního programu:


• Pondělí – angličtina

Jde o prvotní setkávání a seznamování se s cizím jazykem formou hry. Děti se ve školce učí slovíčka a fráze. Rozhodující nemusí být objem toho, co se dítě naučí. Daleko důležitější je to, aby dítě získalo motivaci a přirozený zájem o výuku angličtiny v pozdějším věku a pociťovalo toto jako přirozenou, potřebnou a užitečnou záležitost.

• Úterý - tvořivá dílnička
Dětem ve školce nabízíme kreativní vyžití s rozmanitými výtvarnými technikami a zaměřujeme se na jejich manuální zručnost. Kreslíme, stříháme, lepíme i jinak tvoříme z obvyklých i neobvyklých materiálů. Děti si v průběhu roku vyzkouší různé techniky, osvojí si nejen vlastní dovednosti, ale také vytrvalost a spolupráci s ostatními.

• Středa - plavání
Plavání probíhá každou středu dopoledne pod odborným vedením cvičitelů z plavecké školy Krokodýl Brno.
http://www.plavanikrokodyl.cz/
Jedná se o kurz, který je určen především pro úplně nejmenší děti. Charakteristickým rysem základního plavání je maximální péče. Právě od této počáteční výukové etapy se budou odvíjet další plavecké krůčky k úspěšnému zvládnutí plavání jako takového.
Vaše dítě se zde v přátelském kolektivu naučí základům plavání, a pokud jej tento sport zaujme, může plynule pokračovat v navazujících kurzech.
Výuka probíhá zábavnou a nenásilnou formou. Cílem je seznámení začátečníků s vodou a základními dovednostmi jako je potopení se pod vodu, splývání s deskou a bez desky atp.
Děti mají zajištěnu dopravu tam i zpět.
Cena plavání včetně dopravy je 1980,- Kč za pololetí (tj. 16 lekcí).

• Čtvrtek – hudebně taneční a dramatický kroužek
Podporujeme v dětech přirozenou schopnost spojit pohyb s hudbou. Děti ve školce často velmi dobře reagují na odlišné tempo, rytmus a dynamiku hudby. Snažíme se rozvíjet u dětí smysl pro rytmus, pohybové schopnosti, držení těla i prostorové cítění a zpěv za doprovodu kláves.
Děti v miniškoce se zábavnou a hravou formou učí různé říkanky a pohádky. Vedle toho se snažíme je vést ke správnému vyslovování a zřetelnému mluvení. Děti využívají svoji fantazii, spolupracují v kolektivu a rozvíjí svůj přednes a pohyb v prostoru.

• Pátek - pohybový kroužek, jóga
V naší miniškolce jsou hry důležitou součástí sportovní přípravy dětí, protože se jejich pomocí děti mohou učit techniku pohybu, mohou si dále rozvíjet schopnosti a dovednosti, a to nenásilnou formou, která odpovídá jejich věku a mentalitě. Dětem bude nabízena příležitost ke hře spolu s řadou pomůcek.