Soukromá školka Beránek, jesle, hlídání dětí a doučování dětí v centru Brna facebook

Angličtina

Výuka angličtiny ve školce

V naší školce seznamujeme děti se základy angličtiny. Jedná se o nenásilnou formu výuky cizího jazyka pomocí her, písniček, říkanek, apod. S dětmi ve školce se každý den 30 min. věnujeme nějakému tématu, pojmenováváme obrázky a předměty, opakujeme, co již známe, a učíme se nová slovíčka.

Děti ve školce si při angličtině hrají s různými výukovými pomůckami, jako jsou balonky, karty s obrázky, přičemž je provází plyšová opička. Snažíme se o to, aby seznámení s cizím jazykem byla pro děti zejména zábava, nicméně zachováváme určitý řád a průběh, aby byla řeč dětem zprostředkovávána koncepčně a celistvě.

Proč učíme děti angličtinu už od druhého roku věku? Má to smysl?

Domníváme se, že děti v tomto věku by se měly s cizím jazykem seznamovat hned z několika důvodů:

  • je to ideální doba pro první kontakt s cizím jazykem
  • děti se snadno učí a poznávání je baví
  • děti si výukou angličtiny trénují paměť, myšlení a pozornost
  • rozvíjejí se tak komunikační kompetence dítěte a formuje se jeho vyjadřování
  • výuka angličtiny také napomáhá rozvíjet osobnost
  • ulehčí to výuku AJ na základní škole

Metodika

Vnímáme, že výuka by měla být co nejvíce přirozená a zvládnutá metodicky, proto využíváme interaktivní tabuli, naše lektorka používá učebnici, pracovní sešity a DVD Playtime z nakladatelství Oxford University Press. Tato propracovaná metodika umožňuje pracovat také s webovými stránkami, video a audionahrávkami, knihou, atd., kde děti mohou vnímat právě díky multimediální podpoře všemi smysly příběhy čtyř dětských hrdinů, které mohou při výuce sledovat.

Děti sice nečtou, ani nepíší, ale rozvíjí tímto způsobem základní dovednosti – numerika, orientace, logické úkoly, příprava na psaní apod.