Soukromá školka Beránek, jesle, hlídání dětí a doučování dětí v centru Brna facebook

O nás

Vedení  jeslí a  mateřské  školky  

Agenturu Beránek  založila  v roce 2006 Gabriela  Beránková.
V oboru péče o děti působím již od roku 2006, kdy jsem spoluzakládala Agenturu na hlídání a doučování děti pro Brno a okolí. V roce 2010 jsme rozšířili naše služby o soukromé jesle a soukromou mateřskou školku v Brně.

Vzděláním jsem absolventka Střední zdravotnické školy - obor dětská sestra. Po mnoha letech práce sestry v nemocnici jsem odjela do Velké Británie, kde jsem pracovala jako au-pair a poté jako chůva. Jako maminka tří malých dcer jsem bezprostředně nabyla další zkušenosti v péči a výchově, a jsem tak schopná dopřát Vašim dětem víc než jen hlídání.

Děti jsou moje radost a jsem šťastná, když vidím odcházet další spokojené rodiče, jejichž děti navštěvují naše zařízení.

V jeslích o Vaše děti pečuje:

Mgr. Pavla Navrkalová
Vystudovala obor všeobecná sestra na Střední zdravotnické škole a etopedii na Pedagogické fakultě v Brně. Už při studiu pro ni práce s dětmi nebyla jen sbírání zkušeností pro další profesní působení, ale hlavně velký koníček, což jí zůstalo dodnes. V rámci své praxe si vyzkoušela zaměstnání v dětském domově, v diagnostickém ústavu i jako sociální pracovnice. Práce s těmi nejmenšími ji však naplňuje ze všeho nejvíce. Ráda jim pomáhá a učí je novým věcem. Ačkoli to není vždycky jednoduché, ví, že její úsilí přináší ovoce. Pavla je také maminkou malého chlapce a zkušenosti s jeho výchovou úspěšně aplikuje při práci ve školce. 

Největší odměnou jsou pro ni zářící dětské oči. Svoji práci tak vnímá spíše jako poslání než povolání.

Růžena Pazourková,
Je absolventkou Střední zdravotnické školy v Praze a má 40-ti letou praxi na dětském oddělení v Motole. Je matkou dvou dětí a pravidelně pečuje o 4 vnoučata ve věku od 2 do 10 let.

Své dlouholeté zkušenosti plně uplatní při péči o děti, jak o ty větší, tak o ty nejmenší. Ke své práci přistupuje svědomitě, základem je pro ni individuální přístupk dětem.

Jesle dle jejich slov, nesuplují rodinnou péči, přesto se snaží ve své práci doplňovat rodinnou výchovu a pomáhat dětem se rozvíjet v různých činnostech.

V mateřské školce se o Vaše děti stará:

Mgr. Iveta Hebelková
Je absolventkou oboru psychologie se zájmem o dětskou psychologii. Již při studiu pomáhala v řadě center s péčí o děti (Centrum pro rodinu, Speciální pedagogické centrum, pedagogicko-psychologická poradna), má zkušenosti také s dětmi se speciálními potřebami.

Jejím posledním zaměstnáním byla práce v anglické školce. Ivetiným životním krédem je pomáhat formovat budoucí generace a učit děti novým věcem. K dětem přistupuje dle jejich individuálních potřeb a snaží se jim předat radost ze života a podpořit spontaneitu při hře a učení. S dětmi ráda kreativně tvoří, vyrábí a maluje. Na práci v mateřské školce ji baví, že ji děti učí se na svět dívat jejich očima.  

K dětem se snaží přistupovat individuálně a je jim rádkyní při jejich cestě za poznáváním a objevováním nových věcí.

Iveta také získala osvědčení o získání profesní kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky". 

Bc. Jana Dekanová,
Vystudovala sociální pedagogiku na Masarykově univerzitě, ačkoli původní orientace studia se ubírala ekonomickým směrem. Výchova dětí se stala nejen jejím zaměstnáním, ale i koníčkem. Specializuje se na dětskou psychologii, je absolventkou kurzu "Respektovat a být respektován".

Stará se o malou dceru. Posledních šest let pracovala v soukromých jeslích a mateřské školce.

Díky intenzivnímu studiu anglického jazyka a zkušenostem s vedením kroužku angličtiny pro nejmenší děti může být dětem ve školce nápomocná také při výuce angličtiny.

Stále se vzdělává a děti vede přirozeným způsobem  k respektu a úctě, dává jim hranice, které často tolik potřebují, ale přitom ví, jak uspokojovat jejich potřeby.

PRÁCE V JESLÍCH A V MATEŘSKÉ ŠKOLCE JE PRO NÁS VŠECHNY KAŽDODENNÍM POTĚŠENÍM