Soukromá školka Beránek, jesle, hlídání dětí a doučování dětí v centru Brna facebook

Kroužky pro Vaše děti

Kroužky, které jsou součástí našeho denního programu:


Pondělí – angličtina

Jde o prvotní setkávání a seznamování se s cizím jazykem formou hry. Děti se ve školce učí slovíčka a fráze. Rozhodující nemusí být objem toho, co se dítě naučí. Daleko důležitější je to, aby dítě získalo motivaci a přirozený zájem o výuku angličtiny v pozdějším věku a pociťovalo toto jako přirozenou, potřebnou a užitečnou záležitost.

Úterý - tvořivá dílnička

Dětem ve školce nabízíme kreativní vyžití s rozmanitými výtvarnými technikami a zaměřujeme se na jejich manuální zručnost. Kreslíme, stříháme, lepíme i  jinak tvoříme z obvyklých i neobvyklých materiálů. Děti si v průběhu roku vyzkouší různé techniky, osvojí si nejen vlastní dovednosti, ale také vytrvalost a spolupráci s ostatními.

Středa - hudebně-taneční kroužek

Podporujeme v dětech přirozenou schopnost spojit pohyb s hudbou. Děti ve školce často velmi dobře reagují na odlišné tempo, rytmus a dynamiku hudby. Snažíme se rozvíjet u dětí smysl  pro rytmus, pohybové schopnosti, držení těla i prostorové cítění a zpěv za doprovodu kláves.

Čtvrtek - dramatický kroužek

Děti v miniškoce se zábavnou a hravou formou učí různé říkanky a pohádky. Vedle toho se snažíme je vést ke správnému vyslovování a zřetelnému mluvení. Děti využívají svoji fantazii, spolupracují v kolektivu a rozvíjí svůj přednes a pohyb v prostoru.   

Pátek - pohybový kroužek

V naší miniškolce jsou hry jsou důležitou součástí sportovní přípravy dětí, protože se jejich pomocí děti mohou učit techniku pohybu, mohou si dále rozvíjet schopnosti a dovednosti, a to nenásilnou formou, která odpovídá jejich věku a mentalitě. Dětem bude nabízena příležitost ke hře spolu s řadou pomůcek.