Soukromá školka, jesle, hlídání dětí a doučování dětí v centru Brna facebook
728 005 588

Projekt ESF

Projekt
JESLIČKY BERÁNEK
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001075
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě a zlepšení podmínek pro zaměstnanost rodičů s dětmi.
Projekt pomáhá slaďovatpracovní a rodinný život rodičům umístěných dětí, jimž je poskytována individuální a kvalifikovaná péče.
 
EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

 

EU